ขั้นตอนบริการของวิถีไทยโฮมสปา
   
 
  วิถีไทย โฮมสปา ได้นำเอาสมุนไพรที่ดี เหมาะสม มีคุณค่ามีสรรพคุณทางยาจากธรรมชาติหลายๆอย่างมาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์ในสปาบำบัด ซึ่งมีผลต่อสรีระร่างกายและจิตใจช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างดี
   
 ขั้นตอนการให้บริการมีดังนี้ (ใช้เวลารวม ครั้งละ 4 ชั่วโมง)
   
   
 1. นวดน้ำมัน(Aromatherapy Massage)45 นาที (45 min)
 
  
 
 2.

นวดประคบด้วยสมุนไพรสด(Fresh Thai Herb Compress Massage)60 นาที (60min)

    
 3.การประคบด้วยการทับหม้อเกลือ(Hot-salt clay pot Compreess) 60 นาที(60min)
   
 4.การอบสมุนไพร(Herbal Steam) 30 นาที(30min)
   
 5.นวดขัดตัวด้วยสมุนไพรสด(Body Scrub Massage) 30 นาที (30min)
   
  6.แช่เท้าด้วยเกลือ(Foot Spa with baked salt) 15 นาที(15min)
    
 7.ดื่มชาสมุนไพร(Herbal Tea)
   
  
  
  พิเศษ!!! 
   
  1)นวดหน้าและมาร์กหน้าด้วยโยเกิตร์ ( Peel Off Yogurt White Mask & Massage) 20 นาที(20min) 
    
  2)ดีท๊อกซ์ของเสียออกจากผิว ด้วยสมุนไพรออแกนนิคซ์จากธรรมชาติ(Naturally detoxifying body scrubs from traditional Thai detoxifying recipes) 30 นาที(30min)