คอร์สวิถีไทยโฮมสปา
   
 
 
คอร์ส อัตราค่าบริการ โปรโมชั่นพิเศษ
ลด 50%
พิเศษ!!!
3
ครั้ง
9,000
บาท
4,500
บาท
 **นวด มาร์กหน้าด้วยโยเกิตร์ 1 ครั้ง
**ดีท๊อกซ์ผิวด้วยสมุนไพรออแกนนิคซ์ 1 ครั้ง
4
ครั้ง
12,000
บาท
6,000
บาท
 **นวด&มาร์กหน้าด้วยโยเกิตร์ 2 ครั้ง
** ดีท๊อกซ์ผิวด้วยสมุนไพรออแกนนิคซ์ 2 ครั้ง
  
  
 **ให้บริการถึงบ้าน ครั้งละ 4 ชั่วโมงต่อวัน ในเขตพื้นที่กทม.,ปทุมธานี,
นนทบุรี,สมุทรปราการ เท่านั้น**
( อาจมีการบวกเพิ่มค่าเดินทางไป-กลับตามระยะทาง)
  
  
 ข้อแนะนำในการใช้บริการ
   
 1.กรุณานัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยแจ้ง วันเวลาและสถานที่ที่จะให้เราไปบริการและต้องโอนเงินจองคอร์ส อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีนาง วฤนดา ศิริเมธาชัย
***ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 314-441146- 2 ***
ธ.กรุงเทพ จำกัด เลขที่  222-420121- 6
   
 2.การบริการจะให้บริการวันละ2 รอบ คือ
รอบเวลา09.00-13.00 น. และ
รอบเวลา 10.00-14.00น. และ
ต้องใช้บริการต่อเนื่องกัน อย่างน้อย 2 วัน 
   
 3. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเนื่องจากทางเราได้จัดขั้นตอนการบริการที่เน้นสปาบำบัดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ